PDF Drukuj

 

 

 

 

 

Zapraszamy dzieci, młodzież, dorosłych do korzystania z zajęć cyklicznych SDK:


Koło muzyczne – wokalne

poniedziałki 12.00 – 20.00

środy 12.00 - 20.00

 

Koło muzyczne - instrumentalne /Gitara, Kayboard/

czwartki 13.30 – 20.30

 

Zespół wokalny  "AKORD"

czwartki 18.00-20.00

 


Zespół wokalny "APASJONATA"

czwartki 11.o0 - 13.00


Zajęcia taneczne dla dzieci

poniedziałki /GRUPA FANTAZJA - młodsza/    18.00 – 20.00

środy /DZIECI MŁODSZE/ 16.00 - 18.00

środy /GRUPA FANTAZJA -starsza/ - 18.00-20.00


 

Zajęcia taneczne dla młodzieży

wtorki 15.30 – 19.30

 

Koło plastyczne

wtorki /gr.młodsza/ - 15.00 - 19.00

wtorki /gr.starsza/ -   15.00 - 19.00

 

 

Język angielski

 

 

Klub joga

 


Koło szachowe

poniedziałki, piątki 16.00-20.00

 

Gimnastyka dla kobiet

poniedziałki i czwartki - 11.30 - 12.30

17.00 - 18.00

basen - środy - 17.00-18.00

 

Klub osób z „Nadmiarem szczęścia”

 

 

Klub Kolekcjonerów i Hobbystów

spotkania klubowe - druga środa m-ca w godz. 17.00-19.00 p. nr 10

 

Klub seniora „Przy Samowarze”

poniedziałki 15.00 – 18.00

 

 

Klub seniora osiedla „Dziewiarz”

czwartki 15.00 – 18.00

 

Świetlica TPD

poniedziałek – piątek 15.00 – 19.00

 


 

 

 

 

Zasady korzystania z obiektu

Spółdzielczego Domu Kultury

 

1. Z obiektu Spółdzielczego Domu Kultury można korzystać w dniach

i godzinach jego funkcjonowania.

2. Korzystający mają obowiązek przestrzegania porządku , czystości oraz poszanowania mienia.

3. Korzystający zobowiązani są do zachowania zgodnego z normami współżycia społecznego,

niezakłócania spokoju oraz nie utrudniania odbioru innym uczestnikom zajęć.

4. W Spółdzielczym Domu Kultury obowiązuje zakaz:

  • wnoszenia i picia alkoholu oraz innych środków odurzających
  • wnoszenia broni, materiałów pirotechnicznych i wybuchowych oraz przedmiotów mogących stanowić bezpośrednie zagrożenie
  • poruszania się na rowerach, łyżworolkach, wrotkach i innym tego typu sprzęcie
  • wprowadzania psów

5. Grupy dziecięce i młodzieżowe mogą przebywać tylko pod opieką prowadzącego zajęcia,

który dba o ich bezpieczeństwo.

6. Po zakończeniu zajęć SDK nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo

niepełnoletnich.

7. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek dbania o stan techniczny powierzonego mienia i

wyposażenia SDK.

8. Uczestnik ma obowiązek całkowitej naprawy wyrządzonej szkody (wpłata ekwiwalentu

finansowego, naprawy lub odkupienia sprzętu o tym samym standardzie).

Obowiązek ten dotyczy:

  • osób pełnoletnich, które spowodowały szkodę,
  • rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku gdy szkodę wyrządziły osoby niepełnoletnie.

9. SDK nie ponosi odpowiedzialności za niezabezpieczone mienie uczestników oraz rzeczy

wartościowe pozostawione w szatni np. telefony komórkowe.

10. Zakazuje się prowadzenia agitacji politycznej, religijnej oraz rozdawania jakichkolwiek

materiałów reklamowych w tym zakresie.

11. Obsługa SDK ma prawo interwencji wobec osób naruszających niniejsze zasady.