HISTORIA PDF Drukuj

 

 

W lipcu 1982 r. oddano do użytku pawilon handlowy "C" przy al.Pokoju 11, w którym część pomieszczeń przeznaczona została na działalność domu kultury. Ze względu na głęboki kryzys w gospodarce kraju, występowały ogromne trudności z wyposażeniem placówki.

Spółdzielczy Dom Kultury został utworzony na mocy uchwały Rady Nadzorczej Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Podstawowym zadaniem domu kultury było tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców osiedli spółdzielczych, organizując różnorodne formy pracy adresowane do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Mimo wielu trudności placówka szybko wpisała się w krajobraz kulturalny miasta. SDK podejmował się organizacji działań i imprez wykraczających poza ramy działalności statutowej.

W latach 1986 - 1991 zorganizował imprezy o charakterze ponadlokalnym m.in. "Mlekomalia" - impreza prezentująca dorobek zespołów muzycznych z regionu z udziałem ówczesnych gwiazd muzyki rockowej, m.in. "Sztywny Pal Azji", "T-love", "Róże Europy", "Żuki", "Oczy Czjornyje", "Big-Cyc".

                                 

1985 - Zespół teatralny SDK wystąpił w Teatrze "Stara Prochownia" w Warszawie ze spektaklem "Oracze", na podstawie tekstów Feliksa Rajczaka.

 

1986 - 1998 - X edycji turniejów tańca towarzyskiego "Jaworek".

                          

 

1988 - Ogólnopolski plener rzeźbiarski.

                                              

Priorytetowe znaczenie od chwili powstania miała edukacja artystyczna dzieci i młodzieży w dziedzinie muzyki, tańca, plastyki, fotografii, teatru. Członkowie zespołów artystycznych odnosili sukcesy nie tylko w regionie ale wielokrotnie na imprezach ogólnopolskich i międzynarodowych, m.in.

* "Międzynarodowym Festiwalu "Majowa Nuta" w Częstochowie /1997-1999, 2005/

* Festiwalu "Verdinotte" we Włoszech /1999/, i Bułgarii /2005/

* Festiwalach w Kielcach, Bydgoszczy, Inowrocławiu, Radomiu, Warszawie

* Telewizyjnym turnieju TV Polsat /1998, 2000/

* Telewizyjnym programie TVP 2 "Szansa na sukces"

 

Prawie 30 letnia działalność SDK to niezliczona liczba różnorodnych imprez, przeglądów, konkursów, wystaw plastycznych, fotograficznych, oraz prezentacji kolekcjonerskich i wydawnictw.

W latach 1994 - 2004 SDK uczestniczył w konfrontacjach kulturalnych placówek kultury woj. i powiatu sieradzkiego, zdobywając corocznie nagrody, a główni animatorzy spółdzielczego życia kulturalnego byli nagradzani przez Ministra Kultury, władze samorządowe województwa i powiatu.

Placówką od chwili powstania do dziś kieruje P.Irena Kostrzewska.